Współpraca

logo_safe-animal

Współpracujemy z  SAFE-ANIMAL – Międzynarodową Bazą Danych, która nadzoruje w Polsce elektroniczny system znakowania zwierząt.

Każde szczenię z hodowli Ateneum Corso jest zaczipowane i zarejestrowane w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL.

  • SAFE-ANIMAL jest międzynarodowym zbiorem danych o zaczipowanych zwierzętach.
  • SAFE-ANIMAL to idealne rozwiązanie do rejestracji zaczipowanych zwierząt i ich właścicieli.
  • SAFE-ANIMAL to pewność kompleksowego przeprowadzenia oznakowania zwierzęcia mikroczipem.
  • SAFE-ANIMAL jest bazą zarejestrowaną w ogólnokrajowym, jawnym rejestrze zbiorów danych osobowych, prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  • SAFE-ANIMAL daje możliwość natychmiastowego dostępu do wszystkich zgromadzonych danych dzięki możliwości logowania się do bazy poprzez Internet.
  • SAFE-ANIMAL od dnia 20 maja 2007 roku jest członkiem EUROPETNET z siedzibą w Brukseli i sukcesywnie przesyła dane do europejskiej ewidencji zaczipowanych zwierząt.
  • SAFE-ANIMAL współpracuje z największymi miastami w Polsce, które zajęły się elektroniczną identyfikacją zwierząt.
  • SAFE-ANIMAL to zbiór rekomendowany przez Głównego Lekarza Weterynarii w Polsce – pismo do Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii z dnia 8.08.2014.
  • Najwyższa Izba Kontroli w raporcie numer P/10/124 wskazuje współpracę z SAFE-ANIMAL jako przykład dobrej praktyki w zapobieganiu bezdomności zwierząt w Polsce.

safe-animal-900x100